Get a quote

[mc4wp_form]

Vidanjör Hizmetleri

Kategorisi: Vidanjör Hizmetleri
portfolio
Firma Ünvanı:
Bursa Paşa Vidanjör
Tarih:
21 February 1999
Hizmet Konumu:
Bursa İli Ve Çevresi
Kategori:
Vdanjör
Hizmet:
Vidanjör Hizmetleri
Paşa Vidanjör Hizmetleri

Vidanjör Nedir ?
Vidanjör vakum sistemine sahip, özellikle fosseptik, evsel atıklar, endüstriyel ve kimyasal atıkların özel sistemle çekilerek tanka depolandığı ve boşaltımının yapıldığı hizmettir.

Vidanjör Nedir ? Hangi amaçla ve nerelerde kullanılır ?
Vidanjör, üzerinde vakum sistemi yer alan ve bu sistem sayesinde genellikle evsel ve endüstriyel nitelikli atık suları üzerinde yer alan tanka dolduran araçtır.
Vidanjörler, yoğunluklu olarak, atıksu altyapı sisteminin kurulmadığı yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinde kullanılmaktadır.
Bilinen ve genellikle rastlanılan kullanım amaçları dışında özellikle atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve devreye alınması aşamalarında aşılama çamurlarının transferinde, atıksu arıtma tesisi tanklarının temizliğinde sıklıkla kullanılırlar.

Hangi amaçla ve nerelerde kullanılırlar?
– Evsel atık suların taşınması
– Endüstriyel atık suların taşınması
– Foseptik tanklarının boşaltılması
– Atıksu depolama tanklarının boşaltılması
– Yağmur suyu birikintilerinin boşaltılması
– Firma içlerinde sıvıların taşınması
– Tank tabanlarında biriken çamurların çekilmesi

1
Merhaba
Yardım edebilirim
Powered by